GDYNIA, CLUB ELIZJUM

Projekt:              Klub ELIZJUM w Gdyni

Data:                  2008

Pow.użytkowa:   ok.92 m2

Inwestor:            prywatny

Etap:                   projekt zrealizowany